RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Terralin protect

Desinfekce lékařských přístrojů a všech povrchů, které lze stírat namokro. TPH 5225 je účinný proti: Bakteriím (vč. TBC), mikroskopickým houbám, MRSA, virům hepatitidy B, IIIV Rota-virům.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  2 l   *) 629,09 Kč 761,20 Kč
 
kanystr  5 l 1 466,12 Kč 1 774,01 Kč
 
*) - objednávat lze množství pouze v celých kartonech !!!

Výrobce: SCHÜLKE & MAYR

sazba DPH: 21%


TERRALIN PROTECT
dříve TPH 5225
velmi mírná parfemace
Dezinfekce čistění ploch a zařízení v nemocničních odděleních a kuchyních
Bez aldehydu
Široké spektrum účinnosti proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím, včetně TBC, mikroskopickým houbám a spórám.
Použití pro různé materiály a plochy V Š E C H druhů, např. inkubátory, zařízení z kovů i umělých hmot, podlahy, stěny atd. Dezinfekce a čištění voděodolných povrchů - velmi dobrá čistící účinnost !
Vysoká spolehlivost Současně dizinfikuje a čistí.
Cenově výhodný - nízké aplikační koncentrace !
Velmi dobře snášenlivý Neškodný při vdechnutí, je bez zápachu.
Biologicky odbouratelný - podle OECD 301 D (OECD - Organization for Economic Cooperation and Development)
Vyroben podle směrnic GMP.
Schváleno a povoleno rozhodnutím hlavního hygienika ČR: TPH 5225: HEM - 381 - 6.1.2000/614 ze dne 10.1.2000.
Způsob použití:
TERRALIN se ředí pitnou vodou - přidáním 20 ml koncentrátu do 8 litrů vody získáme 0,25%ní roztok. (Láhev krátce naklonit - vestavěný dávkovač vydá potřebných 20 ml přípravku). Povrchy, předměty a sanitární zařízení v odděleních a kuchyních navlhčit a otírat hadrem namočeným do dezinfekčního roztoku. 1 litr roztoku použít v průměru na 10 m2
Doporučené použití
plošná dezinfekce k prevenci nozokomiálních 0,25%/60 minut
nákaz a v běžné praxi / bakterie, mikrosk. houby 0,75%/30 minut
TBC5,00%/60 minut
(pozn.: rozmnožování zárodků se zabrání aplikací 0,25%ního roztoku během 1-2 minut!)
Složení 100 g TPH 5225 obsahuje: 20,0 g Benzalkoinmchloridu 35,0 g Fenoxypropanolu
Chemicko - fyzikální hodnoty
Čirá, světležlutá/žlutá až zelenožlutá kapalina, standardní parfumace - TERALIN je oproti "TPH 5225" s mírnou parfumací (jinak shodné) pH (koncentrát): 8 pH (0,25% ního roztoku): 8-9 Teplota vzplatuní: 55°C
Bezpečnostní opatření, zvláštní pokyny
Pouze k zevnímu upotřebení - uschovat mimo dosah dětí - zdraví škodlivý při požití - dráždí oči a kůži, použít vhodné rukavice či ochranné brýle - při zasažení oči ihned důkladně vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc, při styku s kůží ihned omýt velkém množstvím vody - potřísněné oblečení ihned odložit.
Za skladovacích podmínkek od -5°C do +40°C je doba použitelnosti minimálně 3 roky.
Dodavatelské balení Láhve o obsahu 2 litry, kanystry o obsahu 5 litrů.
Aplikační pomůcky - šroubovací uzávěr k 2 l lahvi s vestavěným dávkovačem - dávkovací pumpa pro 5 l, resp. 10 l kanystr - klíč k uzávěru kanystru 5 l, resp. 10 l - výpustný kohout ke kanystru 5 l, resp. 10 l

 

Bezpečnostní list (173 KB *.pdf )