RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Mikrozid liquid AF

Mikrozid AF Liquid Dezinfekční prostředek k rychlé dezinfekci ploch, bez aldehydu, dobrá snášenlivost s materiály, široká účinnost proti bakteriím (včetně TbB), plísním a virům (včetně HBV, HIV, adenovirům, rotavirům, SV 40 a poliovirům)

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 200,00 Kč 242,00 Kč
 
kanystr  10 l 1 762,73 Kč 2 132,90 Kč
 
láhev+rozpraš  250 ml 155,45 Kč 188,09 Kč
 

Výrobce: SCHÜLKE & MAYR

sazba DPH: 21%


Velmi široké spektrum účinnosti
proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím, mikroskopickým houbám, TBC, virům, vč. HBV i HIV.
Bez hnacího plynu - k přímému použití - s možností použití pistolové rozprašovací hlavice.
BEZ FORMALDEHYDU
Rychlý účinek
Vyrobeno podle směrnic GMP
Použití
K dezinfikaci opticky čistých povrchů s možností mikrobiální kontaminace. Plochy a předměty stejnoměrně postříkat ze vzdálenosti cca 30 cm až do úplného smočení plochy - vyčkat do zaschnutí, neotírat.
Vhodné pro dezinfekci operačních stolů, inventáře a stěn v operačních sálech, nábytku, lékařských přístrojů aj. (postele, vyšetřovací lehátka, vozíky, obuv, toalety, váhy a další druhy tvrdých povrchů kromě ploch poškozovaných alkoholem, například akryláty a plexisklo). Široké možnosti použití i v plaveckých halách, bazénech, baneologii apod.
- Schváleno a povoleno rozhodnutím hlavního hygienika ČR: HEM - 381 - 6.1.2000/614 ze dne 10.1.2000.
Doba působení
Plošná dezinfekce k prevenci nozokomiálních
nákaz a v běžné praxi 15 minut
bakterie a mikroskopické houby 5 minut
TBC a adenoviry 30 minut
PAPOVA viry 15 minut
HBV, HIV 30 sekund
MIKROZID liquid se používá neředěný - rychle osychá.
Složení 100 g Mikrozidu liquid obsahuje: 25,0 g ethanolu (98%) 35,0 g 1-propanolu 0,1 g 2-ethylhexanalu
Chemicko - Fyzikální hodnoty
Čirá, bezbarvá kapalina příjemné vůně, pH cca 6,0
Stálý v teplotním rozmezí: od -5°C do +40°C
Toxicita - dráždivost - snášenlivost
LD50 při použití pro potkana: samci .....17,8 ml.kg-1 samice .....16,6 ml.kg-1
Celkové hodnoceni toxicity: relativně neškodný. Test oční dráždivosti u králíků: mírně dráždí Epicutanní test u králíků: nedráždí
Bezpečnostní opatření - zvláštní pokyny:
Hořlavá kapalina II. třídy (ČSN 65 0201) - pouze k zevnímu upotřebení - Uschovat mimo dosah dětí! - zdraví škodlivý při vdechování - zamezit styku s očima, při zasažení oči okamžitě důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc - uschovat mimo dosah zdrojů vznícení - zákaz kouření - zabránit kontaktu s otevřeným ohněm nebo zapnutými elektrickými spotřebiči - nestříkat do otevřeného ohně - při rozlití podniknout opatření proti příp. vzniku požáru či výbuchu a zajistit dostatečné větrání. Zvláštní upozornění - maximální dávka: 50 ml.m-2
Při skladovacích podmínkách od od -5°C do +40°C je doba použitelnosti minimálně 3 roky.
Dodavatelské balení Lahve o obsahu 1 litr, kanystry o obsahu 10 litrů. Aplikační pomůcky Mechanická rozprašovací pistolová hlavice na lahev 1 L. Mechanická dávkovací pumpa na lahev o obsahu 1 L. Universal klíč uzávěru kanystru. Výpustný kohout ke kanystru.

© Copyright 2008 Agens.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu zakázáno.

Bez hnacího plynu - k přímému použití - s možností použití pistolové rozprašovací hlavice.
BEZ FORMALDEHYDU
Rychlý účinek
Vyrobeno podle směrnic GMP
Použití
K dezinfikaci opticky čistých povrchů s možností mikrobiální kontaminace. Plochy a předměty stejnoměrně postříkat ze vzdálenosti cca 30 cm až do úplného smočení plochy - vyčkat do zaschnutí, neotírat.
Vhodné pro dezinfekci operačních stolů, inventáře a stěn v operačních sálech, nábytku, lékařských přístrojů aj. (postele, vyšetřovací lehátka, vozíky, obuv, toalety, váhy a další druhy tvrdých povrchů kromě ploch poškozovaných alkoholem, například akryláty a plexisklo). Široké možnosti použití i v plaveckých halách, bazénech, baneologii apod.
- Schváleno a povoleno rozhodnutím hlavního hygienika ČR: HEM - 381 - 6.1.2000/614 ze dne 10.1.2000.
Doba působení
Plošná dezinfekce k prevenci nozokomiálních
nákaz a v běžné praxi 15 minut
bakterie a mikroskopické houby 5 minut
TBC a adenoviry 30 minut
PAPOVA viry 15 minut
HBV, HIV 30 sekund
MIKROZID liquid se používá neředěný - rychle osychá.
Složení 100 g Mikrozidu liquid obsahuje: 25,0 g ethanolu (98%) 35,0 g 1-propanolu 0,1 g 2-ethylhexanalu
Chemicko - Fyzikální hodnoty
Čirá, bezbarvá kapalina příjemné vůně, pH cca 6,0
Stálý v teplotním rozmezí: od -5°C do +40°C
Toxicita - dráždivost - snášenlivost
LD50 při použití pro potkana: samci .....17,8 ml.kg-1 samice .....16,6 ml.kg-1
Celkové hodnoceni toxicity: relativně neškodný. Test oční dráždivosti u králíků: mírně dráždí Epicutanní test u králíků: nedráždí
Bezpečnostní opatření - zvláštní pokyny:
Hořlavá kapalina II. třídy (ČSN 65 0201) - pouze k zevnímu upotřebení - Uschovat mimo dosah dětí! - zdraví škodlivý při vdechování - zamezit styku s očima, při zasažení oči okamžitě důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékařskou pomoc - uschovat mimo dosah zdrojů vznícení - zákaz kouření - zabránit kontaktu s otevřeným ohněm nebo zapnutými elektrickými spotřebiči - nestříkat do otevřeného ohně - při rozlití podniknout opatření proti příp. vzniku požáru či výbuchu a zajistit dostatečné větrání. Zvláštní upozornění - maximální dávka: 50 ml.m-2
Při skladovacích podmínkách od od -5°C do +40°C je doba použitelnosti minimálně 3 roky.
Dodavatelské balení Lahve o obsahu 1 litr, kanystry o obsahu 10 litrů. Aplikační pomůcky Mechanická rozprašovací pistolová hlavice na lahev 1 L. Mechanická dávkovací pumpa na lahev o obsahu 1 L. Universal klíč uzávěru kanystru. Výpustný kohout ke kanystru.

© Copyright 2008 Agens.cz
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí článků je bez souhlasu zakázáno.
 

Bezpečnostní list (169 KB *.pdf )