RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Peresal

PERESAL dezinfekční a čistící prostředek pro hemodialyzační přístroje i ostatní zdravotnické přístroje s trubkovým vedením. Vyniká vysokou účinností, způsobuje rozpouštění vápenných nánosů. PERESAL je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDE

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  6 l 916,70 Kč 1 109,21 Kč
 

Výrobce: ECOLAB Hygiene

sazba DPH: 21%


dezinfekční a čistící prostředek pro hemodialyzační přístroje i ostatní zdravotnické přístroje s trubkovým vedením. Vyniká vysokou účinností, způsobuje rozpouštění vápenných nánosů.

PERESAL je deklarován jako ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK.

Výhody pro uživatele:

 • kompletní spektrum účinnosti ABCTMV
 • dezinfekce a čištění probíhají v jednom jediném kroku
 • pracovní roztok odmývá vnitřní usazeniny v přístrojích

Spektrum účinnosti:

baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní, virucidní (včetně HBV, HIV) a sporicidní

Složení:

peroxid vodíku, kyselina octová, kyselina peroctová, stabilizátor, inhibitor koroze

Obsah účinných látek ve 100 g koncentrátu:

4 g kyselina peroctová, 26 g peroxid vodíku

             
Účinnost PERESALU proti koncentrace doba expozice
bakteriím, mykobakteriím, plísním,
virům (včetně HBV a HIV) a sporám
30 ml do 1 l vody 10 minut

 

Návod k použití:

při dezinfekci a čištění postupujte podle pokynů konkrétního výrobce dialyzačního zařízení. Koncentrát ani roztok nikdy nekombinujte s žádnými jinými čistícími prostředky, kyselými látkami ani s horkou vodou.

Pracovní roztok připravte naředěním koncentrátu studenou vodou. Doporučená koncentrace
je 3% s expoziční dobou 10 minut. Používáním Peresalu provádíte čištění i dezinfekci, odmýváte vnitřní vápenné usazeniny přístroje a předcházíte jejich tvorbě.

Po ukončení dezinfekce a proplachu proveďte detekční zkoušku dokonalého vypláchnutí přístroje následujícím způsobem:zvlhčete testovací indikační proužek odtočnou proplachovací vodou po dobu asi 5 sekund. Jde o identický testovací proužek, který se v rámci portfolia ECOLAB používá také pro výrobky Sekusept aktiv a Sekusept easy, jehož aktivní vrstvu tvoří potaš v kombinaci s jodidem draselným. Pozorujte barevné změny – v případě žlutého zabarvení proužku je zařízení náležitě propláchnuto. Nedokonalé propláchnutí se projeví
na testeru fialovým zabarvením.

Kontakt s krví pacientů představuje v rámci dialyzačního pracoviště vysoké riziko možné infekce jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál. Zodpovědné ošetření dialyzačního zařízení výrobkem PERESAL je nutný krok ke spolehlivé ochraně osob a také k ohleduplnému zacházení a tím i k dlouhotrvající kvalitě a funkčnosti přístroje

Jaké jsou nesporné přednosti výrobku PERESAL ? Jaké jsou jeho výhody výrobku PERESAL pro jeho uživatele ?

 • kompletní spektrum účinnosti nejvyšší stupeň bezpečí
 • účinnou látkou je kyselina peroctová ,
 • kyselý charakter produktu rozpouštění vápenných nánosů, které se běžně vyskytují uvnitř vedení přístrojů
 • nízká vodivost přípravku nezpůsobuje odchylku měřící jednotky
 • propracovaná receptura, harmonická rovnováha složek vynikající materiálová snášenlivost
 • jednoznačné potvrzení důkladnosti proplachu testem spolehlivá ochrana před reziduální kontaminací
 • výrobek je 100% koncentrát ekologické a ekonomické řešení
 • ÚČINNÉ PROTI HBV - OVĚŘENO NA ZÁKLADĚ MADT

MADT = Morphologic Alteration and Desintegration Test.
Jde o vědecky ověřenou testovací metodu na základě úbytku HbsAg - povrchového antigenu hepatitidy B – působením dezinfekčního přípravku.

Doba použitelnosti:

při dodržení doporučených skladovacích podmínek, tj. v uzavřeném originálním obalu při teplotě do 30°C, je životnost výrobku 12 měsíců.

Skladování:

Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

Balení:

kanystr 6 l

 

Bezpečnostní list (222 KB *.pdf )