RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Neodisher® LM2

Neodisher® LM2 tekutý čisticí prostředek, používá se pro ponorné a ultrazvukové lázně, velmi dobře odstraňuje zaschlé zbytky krve, bílkovin, anorganické zbytky (zubní cement), zbytky krmiva a stolice z klecí pokusných zvířat.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 264,00 Kč 319,44 Kč
 
kanystr  10 l 2 488,00 Kč 3 010,48 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher LM 2
tekutý, mírně zásaditý čisticí prostředek
pro použití v ponorných lázních a v myčkách pipet
Hlavní oblasti použití: Ruční čištění laboratorního skla a chirurgických nástrojů v ponorných a ultrazvukových lázních. Používá se
v nemocnicích, ordinacích zubních lékařů, lékařských, průmyslových a biologických laboratořích. Čistí vybavení
a klece určené pro chov pokusných zvířat.
Určen také k čištění pipet ve speciálních myčkách.
Charakteristika: neodisher® LM 2 je tekutý, mírně zásaditý čisticí prostředek, obsahující tenzidy s mírnou pěnivostí, stejně jako
složky, určené k zesílení čisticího účinku. Roztoky přípravku neodisher® LM 2 se dají snadno oplachovat
a netvoří žádnou nežádoucí pěnu. Právě díky nepřítomnosti pěny mohou být čištěné předměty předány
ke strojnímu mytí bez předchozího oplachu.
neodisher® LM 2 odstraňuje organická rezidua, např. zaschlou krev a zbytky bílkovin, stejně jako zbytky
potravin. Odstraňuje také anorganická rezidua, např. zubní cement, stejně jako zbytky potravin a trus z klecí
pokusných zvířat.
Tyto vlastnosti činí neodisher® LM 2 vyjímečně vhodným pro ultrazvukové čištění chirurgických a dentálních
nástrojů, zejména mikroskopických nástrojů.
Jestliže je nutné laboratorní sklo před strojním mytím sterilizovat, mělo by se toto laboratorní sklo z důvodu
lepšího odstranění nečistot ponořit do 3 % roztoku přípravku neodisher® LM 2 a sterilizovat na program roztoky.
Poté bude možné nečistoty snadněji odstranit během strojního mytí.
Roztok neodisher® LM 2 nepůsobí agresivně na běžné laboratorní materiály, např. sklo, keramiku, ušlechtilou
ocel a umělé hmoty. Účinek na předměty vyrobené z lehkých kovů by měl být předem odzkoušen.
Prostředek je možné používat při všech tvrdostech vody.
Použití a dávkování: Doba působení: 10 – 30 min., pro zvýšení účinnosti čištění je možné použít zahřátý roztok:
0,5 – 2 % v ponorných a ultrazvukových lázních
1 – 3 % v myčkách pipet
Následně musí být roztok neodisher® LM 2 kompletně odstraněn účinným oplachem.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C):1,2 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,5 – 3 % : 10,3 - 11,7
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 10 mPas
Složení: < 5 % amfoterních tenzidů, anionaktivních tenzidů
15 – 30 % fosfátů
Pokyny ke skladování: Přípravek je citlivý na mráz. Při správném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.

Bezpečnostní list (413 KB *.pdf )