RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Neodisher® Z

Neodisher® Z tekutý kyselý neutralizační a čisticí prostředek na bázi kyseliny citronové pro použití ve speciálních myčkách. Používá se pro neutralizaci zbytků alkalických mycích prostředků. Také se používá jako čisticí prostředek pro kyselé předči

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 254,00 Kč 307,34 Kč
 
kanystr  5 l 1 090,00 Kč 1 318,90 Kč
 
kanystr  10 l 2 092,00 Kč 2 531,32 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher Z
tekutý, kyselý, neutralizační a čisticí prostředek
pro použití ve speciálních myčkách, bez anorganického fosforu
Hlavní oblasti použití: Používá se pro neutralizaci zbytků alkalických mycích prostředků. Také se používá jako čisticí prostředek pro
kyselé předčištění během strojního mytí chirurgických nástrojů, anesteziologického vybavení, laboratorního skla
a potřeb pro nemocnice, lékárny, kuchyně dětských školek, vodní, průmyslové a výzkumné laboratoře.
Charakteristika: neodisher® Z neobsahuje fosfáty a tenzidy. Z toho důvodu může být používán pro citlivé zkoušky vody
v laboratořích určených pro analýzu vody a také tam kde jsou zbytky fosfátů, kyseliny fosforečné, složky
obsahující dusík a tenzidy považovány za nevhodné v následujícím postupu.
Obsah P2 O5 v koncentrátu je < 10 ppm P2 O5
neodisher® Z se používá k neutralizaci reziduí mírně alkalických mycích prostředků při strojní úpravě
zdravotnického vybavení v nemocnicích. neodisher® Z může být také používán jako kyselý čisticí prostředek
k odstranění kyselinou rozpustných zbytků, jako je například vodní kámen.
neodisher® Z nabízí vysoký stupeň ochrany materiálu a nepoškozuje citlivý materiál. Je třeba si dát pozor
na odolnost oplachovaných předmětů, přístrojů, odtokového potrubí a celého odtokového systému vůči
kyselinám. Eternitové a litinové trubky jsou nevhodné.
Použití a dávkování: Ve speciálních myčkách:
jako čisticí prostředek: 2 - 5 ml/l při 40 – 60 °C, používejte vhodný dávkovací systém
jako neutralizační prostředek: 1 - 2 ml/l, používejte vhodný dávkovací systém
neodisher® Z se používá k neutralizaci zásaditých zbytků z hlavního čištění. V zásadě se neodisher® Z používá
jako neutralizační prostředek tam, kde by zbytky fosfátů, kyseliny fosforečné, sloučenin dusíku a tenzidy mohly
působit rušivě při následujících krocích úpravy a tam, kde je nutná ochrana materiálu.
neodisher® Z se používá pro kyselé čištění v dezinfekčních a čisticích automatech určených k úpravě
chirurgických nástrojů a vybavení.
Upozornění: Při použití přípravku neodisher® Z jako čisticího prostředku je třeba brát v úvahu odolnost
ošetřovaného materiálu, stroje a odpadního vedení vůči kyselinám.
Následně musí být roztok neodisher® Z plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,2 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 1 - 5 ml/l: 3,0 - 2,6
Viskozita (koncentrát, 20 °C):< 10 mPas
Faktor titrace: 0,35 (dle návodu k titraci neodisher)
Složení: organické kyseliny
Pokyny ke skladování: Citlivý na mráz od -3 °C. Při řádném skladování je doba použitelnosti 4 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý!
R 36: Dráždí oči.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Bezpečnostní list (430 KB *.pdf )