RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher MediKlar

neodisher MediKlar Tekutý oplachový prostředek s velmi dobrou smáčivostí umožňující rychlé osychání nástrojů. Určen pro zkrácení doby sušení při strojovém mytí chirurgických nástrojů, včetně nástrojů pro oční operace, anesteziologického vybaven

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 948,00 Kč 1 147,08 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisherÒ MediKlar
oplachový prostředek pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Užíván jako oplachový prostředek chirurgických nástrojů včetně nástrojů pro oční operace, anesteziologického
vybavení, kontejnerů, flexibilních endoskopů, implantátů a kojeneckých lahví ve speciálních myčkách.
Charakteristika: neodisher® MediKlar je oplachový prostředek speciálně vyvinutý pro výše uvedené materiály. Velmi dobré
smáčivé vlastnosti umožňují rychlé osychání nástrojů. Výsledkem je značné zkrácení doby sušení a tedy úspora
času a energie při procesu strojního mytí.
Součásti anesteziologického vybavení z polysulfonu, jako např. ventily, konektory laryngálních masek
nebo součásti sterilizačních kontejnerů, mohou při kontaktu s oplachovým prostředkem tvořit trhliny.
Vhodnost prostředku pro tyto součásti je proto nutno nejprve vyzkoušet.
Použití a dávkování: Použití ve speciálních myčkách.
Dávkování do závěrečného oplachu: 0,3 - 1,0 ml/l pomocí vhodného dávkovacího zařízení.
Nesměšujte s jinými prostředky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm 3.
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,3 - 1 ml/l: cca 5,7
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: ‹ 5 % anionaktivní tenzidů
5 - 15 % neionogenní tenzidů
konzervační látky
Pokyny pro skladování: Chránit před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.

Bezpečnostní list (373 KB *.pdf )