RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® GL

neodisher® GL Kyselý prostředek pro oplachování.Vhodný pro kuchyňské a nerezové nádobí a sklo. Zvláště vhodný pro myčky skla.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 l 903,00 Kč 1 092,63 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® GL
oplachový prostředek pro použití v myčkách sklenic
Hlavní oblasti použití: používá se v myčkách sklenic.
Charakteristika: neodisher® GL je speciální leštidlo do myček sklenic. Vykazuje velmi dobrou smáčecí schopnost pro sklo
a glazované povrchy a zároveň urychluje schnutí sklenic. neodisher® GL odpovídá speciálním požadavkům
na čistotu sklenic: sklenice jsou lesklé, bez otisků prstů a jsou jak chuťově tak pachově neutrální. Pivu zůstane
pěna, sekt je perlivý, ušlechtilá vína vyniknou svou chutí.
Při rychlém výčepu piva, kde není možné zachovat dobu vychladnutí, se doporučuje studené opláchnutí bez
přídavku leštidla.
V případě tvrdé vody, stejně jako při vysokých nárocích na vzhled sklenic, bez skvrn se musí provést úprava
vody. Výrobci myček sklenic doporučují odpovídající dávkovací zařízení. Také tvar a druh sklenic, stejně jako
uspořádání košů se sklenicemi, ovlivní výsledek mytí.
Použití a dávkování: Používá se v myčkách sklenic: 0,2 – 0,5 ml/l přípravku do konečného oplachu. Používejte vhodné dávkovací
zařízení.
Přednostně používejte měkkou vodu. Pro myčky skla se také doporučuje plně nebo částečně demineralizovaná
voda. Při splnění podobných podmínek jako pro myčky sklenic může být neodisher® GL používán i v myčkách
nádobí.
Nesměšujte s jinými prostředky.
Technická data: Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm 3
Hodnota pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,2 - 0,5 ml/l: 4,6 - 3,8
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 10 mPas
Složení: 5 - 15 % neionogenních tenzidů
konzervační látky
Pokyny ke skladování: Přípravek je citlivý na mráz. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokony: Viz. bezpečnostní list přípravku.

Bezpečnostní list (87 KB *.pdf )