RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® GN

neodisher® GN Neutrální prostředek pro oplachování. Vhodný pro kuchyňské a nerezové nádobí. Univerzální použití.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  10 l 1 242,00 Kč 1 502,82 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® GN
pH neutrální oplachový prostředek pro použití v myčkách nádobí
a dekontaminačních zařízeních.
Hlavní oblasti použití: Používá se v myčkách nádobí a dekontaminačních zařízeních.
Charakteristika: neodisher® GN je univerzální oplachový prostředek s neutrálním pH. Je vhodný pro jednokomorové i tunelové
myčky a dekontaminační zařízení, může být používán se všemi běžnými dávkovacími systémy.
Při správném dávkování a vhodné teplotě oplachu jsou všechny součásti rovnoměrně smočeny, vyčistěny
a vysušeny bez kapek a šmouh. Pouze těžce smáčitelné plasty vyžadují použití oplachových prostředků
neodisher® TS nebo neodisher® TN.
Při tvrdé vodě nebo vodě s vysokým obsahem solí mohou nastat problémy se skvrnami a šmouhami ze
zbytkových solí, které jsou viditelné proti tmavému pozadí. Této situaci se lze vyhnout úpravou vody.
neodisher® GN je vhodný zejména pro měkkou vodu a je kompatibilní se všemi čisticími prostředky neodisher® .
Požití a dávkování: Použití v myčkách nádobí a dekontaminačních zařízeních:
0,2 - 0,5 ml/l do vody určené k závěrečnému oplachu.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm3.
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,2 - 0,5 ml/l: 6,5 - 6,0.
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 10 mPa.s.
Složení: < 5 % fosfonátů, polykarboxylátů
5 - 30 % neionogenních tenzidů
konzervační prostředek
Pokyny ke skladování: Prostředek je citlivý na mráz. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.

Bezpečnostní list (88 KB *.pdf )