RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® TN

neodisher® TN Neutrální prostředek pro oplachování. Vhodný pro kuchyňské a nerezové nádobí a plasty. Je vhodný pro měkkou vodu.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  20 l 3 199,00 Kč 3 870,79 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher® TN
Tekutý, pH neutrální oplachový prostředek pro těžce smáčitelné
materiály, používán ve speciálních myčkách.
Hlavní oblasti použití: Oplachový prostředek na konstrukce postelí a vozíků v dekontaminačních jednotkách. Je určen i pro plasty
umývané v myčkách nádobí.
Charakteristika: neodisher TN je pH neutrální, koncentrovaný oplachový prostředek s inhibitory koroze, vytvořen speciálně pro
rozdílné materiály konstrukcí postelí, nočních stolků a skříněk. Jednotlivé části jsou rovnoměrně smáčeny, po
vysušení nezanechává skvrny.
Pro jeho velmi dobré smáčivé vlastnosti je vhodný i pro použití v myčkách na nádobí, těžce smáčitelné plasty
mohou být úspěšně umývány.
neodisher TN je vhodný pro měkkou vodu. Při teplotách nad 35 °C pění jen velmi málo nebo vůbec.
Použití a dávkování: 0,1 – 0,8 ml/l dle typu oplachovaného materiálu.
Konstrukce postelí a jejich vybavení: Čištění a dezinfekce:
Konstrukce postelí neodisher Dekonta 3 – 8 ml/l
Noční stolky a skříňky
Operační obuv Oplach:
Neodisher TN 0,5 ml/l
Myčky: Čištění:
Nádobí, především plastické Jakýkoli neodisher - čistící prostředek pro
kuchyňskou hygienu
Oplach:
Neodisher TN 0,5 ml/l
Nesměšujte s jinými přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm3
pH (stanoveno v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,1 - 0,8 ml/l: 6,7 - 7,0
Viskozita ( koncentrát, 20 °C ): < 50 mPas
Složení: < 5 % fosfonové kyseliny, polykarboxylátů
15 – 30 % neionogenních tenzidů
konzervační látky
Pokyny ke skladování: Přípravek je citlivý na mráz. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.

Bezpečnostní list (379 KB *.pdf )