RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® brilliant dry

neodisher® brilliant dry Kyselý prostředek pro oplachování.Vhodný pro myčky v domácnostech a programovatelné automaty. Vhodný pro porcelán, stříbro, nerezovou ocel a sklo. Je nutné brát v úvahu odolnost dávko-vacích zařízení a trysek automatů vů

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 178,00 Kč 215,38 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher Klarspüler
oplachový prostředek pro použití v myčkách nádobí
Hlavní oblasti použití: Pro oplach nádobí všeho druhu v myčkách.
Charakteristika: neodisher® Klarspüler je vysoce koncentrovaný oplachový prostředek obsahující kyselinu citronovou k dosažení
zvláště vysokého lešticího účinku u porcelánu, nerezu, stříbra a postříbřených příborů, stejně jako u sklenic.
neodisher® Klarspüler je vhodný zejména pro myčky nádobí, v nichž se dohromady myjí a oplachují různé druhy
nádobí. Přípravek je také vhodný pro myčky s krátkým programem, které jsou používány v gastronomických
provozech a nemocničních odděleních.
Použití a dávkování: Použití v myčkách nádobí: 0,1 - 0,8 ml/l do vody určené k poslednímu oplachu.
neodisher® Klarspüler se přidává přes dávkovací zařízení myčky do vody určené k poslednímu oplachu.
Dávkovač musí být nastaven dle příslušné tvrdosti vody a v souladu s druhem materiálu, který je určen k mytí
a oplachu. Zpravidla je postačující dávkování předepsané výrobcem myčky. Dávkovací systém pro dávkování
přípravku neodisher® Klarspüler musí být odolný vůči kyselinám.
Nesměšujte s jinými přípravky.
Jen pro profesionální použití.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,05 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,1 - 0,8 ml/l: 4,3 - 3,6
Viskozita (koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Složení: < 5 % fosfonové kyseliny
15 – 30 % neionogeních tenzidů
obsahuje konzervační prostředky
Pokyny ke skladování: Přípravek je citlivý na mráz. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.

Bezpečnostní list (88 KB *.pdf )