RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher® CM P

neodisher® CM P Zásaditý práškový čisticí prostředek do kávovarů. Určen pro ostranění taninu a mastnot z kávy. Vhodný pro přístroje na výrobu kávy a espressa.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 kg 239,00 Kč 289,19 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher KMR
práškový čisticí prostředek určený pro použití v kávovarech
Hlavní oblasti použití: Čištění všech druhů kávovarů, polévkových a nápojových automatů.
Charakteristika: neodisher® KMR je práškový čisticí prostředek pro důkladné čištění a údržbu kávovarů, nápojových
a polévkových automatů všeho druhu. Účinně odstraňuje zbytky kávy, oleje, taninu a další těžko odstranitelné
zbytky včetně mastnoty.
Použití a dávkování: Automaty na kávu čistěte každodenně. Vždy postupujte dle výrobcem dodaného návodu k použití!
Při čištění je nutné vyjmout sítka na kávu a vložit je do nosičů sítek. Do těchto držáků nasypte 1 polévkovou
lžíci na 1 l vody (5 - 10 g/l) neodisher® KMR a nasaďte zpět. Držáky a sítka vyvařte po dobu 5 - 10 minut.
Roztok odveďte do zásobníku a nechejte několik minut odstát. Důkladně propláchněte vodou. Vyčištěná sítka
nechejte přes noc v čisté vodě. Zásobník naplňte až po okraj čistou vodou a nechejte rovněž odstát přes noc.
Ráno vypusťte vodu a nasaďte sítka.
Nesměšujte s dalšími přípravky.
Technické údaje: Specifická hmotnost: 1050 - 1150 g/l
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 5 - 10 g/l: 10,6 - 11,1
Faktor titrace: 0,65 (dle návodu k titraci neodisher®)
Složení: > 30 % fosfátů, bělicí prostředek na bázi kyslíku
Pokyny ke skladování: Udržujte obaly řádně uzavřené. Výrobek je citlivý na vlhkost. Při správném skladování je doba použitelnosti 2
roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xn - Zdraví škodlivý!
Obsahuje: Uhličitan sodný peroxohydrát > 30 %
R 22: Zdraví škodlivý při požití.
R 38: Dráždí kůži.
R 41: Nebezpečí vážného poškození očí.
S 25: Zamezte styku s očima.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 37: Používejte vhodné ochranné rukavice.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení