RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Neoform K plus

Neoform K plus Tekutý čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem.Určen pro čištění a dezinfekci povrchů a zařízení rotačními kartáči a ke stírání v potravinářském průmyslu a stravovacích zařízení. Spektum účinnosti A, V.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  2 l 263,00 Kč 318,23 Kč
 
kanystr  10 l 1 199,00 Kč 1 450,79 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


Neoform K plus
tekutý dezinfekční čisticí prostředek,
baktericidní a fungicidní účinek

 

Hlavní oblasti použití: Pracovní plochy, přístroje a chladicí prostory v kuchyních velkých stravovacích zařízení. V provozech
zpracování ryb a masa, v průmyslu na výrobu lahůdek, stejně jako v ostatních oblastech zpracování potravin
a chovu pokusných zvířat.
Charakteristika: Dezinfekční čisticí prostředek na bázi čtyřmocných sloučenin dusíku (KAS). Dezinfekční účinek zahrnuje
bakterie, např. fekální zárodky, původce hnisavých ložisek a salmonelu, stejně jako kvasinky a houby.
Prostředek je šetrný k materiálu a je možné jeho univerzální použití na plochy z chromniklové oceli, obyčejné
oceli, lehkých a barevných kovů, stejně jako legování těmito kovy a umělé hmoty. Pouze u eloxalu je třeba
nejdříve vyzkoušet odolnost.
Použití a dávkování: Používá se přes rotující kartáče, v nízkotlakých čisticích zařízeních nebo při stírání. Je vhodný i pro dezinfekci
postřikem.
Použití možné s jakoukoli provozní vodou. V případě tvrdé vody by měly zaschnout pouze tenké filmy. Pro
pracovní plochy a přístroje používat jednorázovou utěrku, na podlahách přebytečný roztok setřít a nechat
oschnout.
Pro oblast potravinářského průmyslu je vhodný zvláště k dezinfekci plnicích zařízení, přístrojů, pracovních stolů
a pracovních prostor ve všech oblastech výroby a zpracování potravin, zejména ryb, masa a lahůdek.
Pracovní plochy a přístroje, které přijdou do kontaktu s potravinami, musí být před opětovným použitím
důkladně otřeny popř. opláchnuty vodou. Je třeba se vyvarovat smíchání s čističi na bázi anionaktivních tenzidů
a to i v roztocích. Všeobecně se doporučuje při ruční manipulaci s dezinfekčními prostředky používat rukavice.
V málo znečištěné oblasti (předem očištěné) při 20 °C:
Baktericidní účinek: 30 minut 0,5 %
Fungicidní účinek: 30 minut 0,125 %
V silně znečištěné oblasti (znečištěné) při 20 °C:
Baktericidní účinek: 30 minut 2 % nebo 60 minut 1,25 %
Fungicidní účinek: 30 minut 0,5 %
Prokázaný dezinfekční účinek při 10 °C v málo zatížené oblasti
30 minut 2,5 % nebo 60 minut 2,0 %
Pro úsporné dávkování doporučujeme použití vhodných dávkovacích pomůcek popř. přimíchávacích přístrojů
neomatik SGW, neomatik SGM a neomatik DES (zkoušeno a osvědčeno zkušebními instituty BAM v SRN).
Zacházejte s dezinfekčním přípravkem opatrně. Vždy si před použitím přečtěte etiketu a technický list.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,5 – 2 %: 9,3 - 9,6
Viskozita(koncentrát, 20 °C): < 50 mPas
Kontrola koncentrace: měřicí proužky pro neoquat S.
Složení: ve 100g přípravku: 5 -10 g dialkyldimetylamoniumchloridu
1 - 5 g ethandiolu
5 - 15 g neionogenních tenzidů
dezinfekční účinné látky ve 100 g:
10 g dialkyldimetylamoniumchloridu
Pokyny ke skladování: Chraňte před mrazem. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý!
Obsahuje: dialkyldimethylamoniumchlorid
R 38: Dráždí kůži.
R 41: Nebezpečí vážného poškození očí.
S 26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 46: Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Bezpečnostní list (420 KB *.pdf )