RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

neodisher MediClean

Tekutý, čisticí prostředek se slabě zásaditými komponentami pro použití ve speciálních myčkách. Je zvlášť šetrný k životnímu prostředí. Je nepěnivý a šetrný k materiálu. Je určen pro strojní čištění chirurgických nástrojů, anesteziologického vybavení

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 805,00 Kč 974,05 Kč
 
kanystr  10 l 1 523,00 Kč 1 842,83 Kč
 
láhev  1 l 172,00 Kč 208,12 Kč
 

Výrobce: NEODISHER

sazba DPH: 21%


neodisher MediClean
tekutý čisticí prostředek pro použití ve speciálních myčkách
Hlavní oblasti použití: Strojní a ruční čištění chirurgických nástrojů, zubařských nástrojů včetně držáků a úhelníků, endoskopů,
anesteziologického vybavení, kontejnerů a jiného vybavení.
Charakteristika: neodisher® MediClean je čisticí prostředek zvlášť šetrný k životnímu prostředí se slabě alkalickými komponenty,
které podporují čisticí účinek, mírně pěnivý. Přípravek neodisher® MediClean odstraňuje s velmi vysokým
stupněm ochrany materiálu zbytky přischlé denaturované krve, která ztvrdla působením dezinfekčních
prostředků. Nerez, nástrojová ocel, optika, běžné umělé hmoty, stejně jako materiály anesteziologického
vybavení jsou vůči roztokům přípravku neodisher® MediClean odolné. Díky svému složení je
neodisher® MediClean šetrný i k hliníku eloxovanému přírodními barvami. V případě následné termodezinfekce
musí být konečný oplach prováděn plně demineralizovanou vodou. Před použitím se musí barvený eloxovaný
hliník nejprve vyzkoušet.
Je-li tvrdost vody > 5 °d, je vhodné instalovat změkčovač vody jako prevenci proti tvorbě vodního kamene
a také pro dosažení nížší spotřeby čisticího prostředku.
Použití a dávkování: Pro strojní mytí nástrojů: 0,2 – 1,0 % (2 – 10 ml/l) při 40 – 60 °C
Pro strojní čištění flexibilních endoskopů: 0,5 % (5 ml/l)
Pro ruční mytí nástrojů:
V ponorné a ultrazvukové lázni: 0,5 – 2 % roztok, v ultrazvukové lázni: 2 % roztok
Roztok měnit minimálně jednou denně.
Následně musí být roztok neodisher® MediClean plně odstraněm účinným oplachem. Nesměšujte s jinými
přípravky.
Před výměnou přípravků propláchněte vodou dávkovací systém včetně hadiček.
Technické údaje: Specifická hmotnost (20 °C): 1,1 g/cm3
Oblast pH (stanovená v plně demineralizované vodě, 20 °C) 0,2 - 2,0 %: 8,5 - 9,5
Viskozita (koncentrát, 20 °C):< 50 mPas
Faktor titrace: 0,8 (dle speciálního návodu k titraci neodisher®)
Složení: 5 – 10 % soli NTA
5 – 15 % triethanolaminu
1 – 5 % diethanolaminu
obsahuje také konzervační látky a enzymy.
Pokyny ke skladování: Skladovat v chladu, ale nevystavovat mrazu. Při správném skladování je doba použitelnosti 2 roky od data
výroby.
Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.
Obsahuje: trojsodná sůl kyseliny nitriloctové, trtiethanolamin, diethanolamin

Bezpečnostní list (382 KB *.pdf )