RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Chirox

špičkový práškový dezinfekční přípravek s mycími účinky vhodný pro oblast potravinářství, veterinářství, zemědelství, komunální hygienu a obecnou praxi.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kbelík  3 kg 1 150,00 Kč 1 391,50 Kč
 
dóza  1 kg 6  *) 456,75 Kč 552,67 Kč
 
sáček  50 g 20  *) 27,50 Kč 33,28 Kč
 
*) - objednávat lze množství pouze v celých kartonech !!!

Výrobce: BOCHEMIE a.s.

sazba DPH: 21%


Chirox

Širokospektrální práškový dezinfekční přípravek s mycími složkami určený k dezinfekci a mytí ploch, předmětů, pomůcek, zařízení a k prostorové dezinfekci. Vhodný i k dezinfekci povrchu těla zvířat.

 

* Špičkový práškový dezinfekční přípravek na bázi PEROXOSLOUČENIN
* Univerzální, víceoborové použití
* Nezanechává nepříjemné pachové stopy - dobře snášen zvířaty
* Neodbarvuje materiály
* Vhodný i pro dezinfekci textilií a kůže
* Přípravek je účinný na široké spektrum mikroorganismů - testováno dle evropských norem
* Snadné použití a dávkování
* K dostání také v sáčcích á 50 g pro jednorázové použití
* Aplikace pomocí postřiku, otěru, ponořením předmětů do dezinfekčního roztoku, nebo fogovánímÚčinná látka

monopersíran draselný, tenzidy, pomocné látkySpektrum účinnosti

Baktericidní, plně virucidní, fungicidní (kvasinky i plísně), mykobaktericidní, tuberkulocidní, sporocidníNávod k použití

Příprava dezinfekčního roztoku: Dezinfekční roztok se připraví rozmícháním odměřeného množství Chiroxu ve vodě na příslušnou koncentraci roztoku. 1% roztok se připraví rozmícháním 10 g Chiroxu v 1 litru vody (nebo 20 g Chiroxu = 1 přiložená lžíce v balení ve 2 l vody). Očistíme viditelné znečištění z ploch a předmětů určených k dezinfekci pomocí vody a čistícího přípravku. Poté aplikujeme připravený roztok Chiroxu.Dezinfekce ploch a povrchů (podlahy, stěny, pulty, nábytek, přepravní nádoby, lednice sanitární zařízení, apod.)Aplikujeme roztok CHIROXU otíráním textilií namočenou v pracovním roztoku, nebo pomocí postřiku. Předměty a plochy, které mají přijít do styku s potravinami, omyjeme po uplynutí doby účinku přípravku pitnou vodou.
_
Dezinfekce předmětů a pomůcek (pracovní nástroje a pomůcky, obuv, nádoby, nádobí, voděodolné předměty, hračky, textilie, kartáče, přikrývky apod.) Předčištěné pomůcky a voděodolné předměty, předeprané nebo předčištěné textilie ponořit do připraveného dezinfekčního roztoku, nebo aplikovat roztok na pomůcky pomocí rozstřikovače. Ponořené pomůcky po době expozice opláchnout čistou vodou.
_
Dezinfekce stájí a stájového prostředí (stáje, boxy, stání, transportní vozíky, sklady krmiva a vybavení, uličky apod.) Po odstranění podestýlky je potřebné odstranit hrubé nečistoty z podlahy, stěn a dalších ploch ve stájích pomocí vody a čistícího přípravku (tlakové mytí/ mechanická očista) . Poté aplikujeme roztok CHIROXU postřikem, otěrem nebo pomocí fogovače.
_
Prostorová dezinfekce (budov, místností apod.). Aplikuje se pomocí fogování za tepla i za studena.
_
Dezinfekce těla zvířete. Pro dezinfekci se používá 0,1% roztok (1g Chiroxu na 1 l vody). Mimo oblasti nosu, sliznic a očí aplikovat pomocí rozstřikovače nebo namočené houby/ textilie v pracovním roztoku. Po době expozice řádně opláchnout pomocí čisté vody.

Použití Způsob Doporučená koncentrace Expozice Spektrum účinnosti
Stájové prostředí Postřikem, otěrem, ponořením 1% 60 min

Baktericidní, plně virucidní, fungicidní

Veterinární praxe
 

Postřikem, otěrem, ponořením
 

2%
 

30 min
 

Baktericidní, plně virucidní, fungicidní

Potravinářství a obecná praxe
 

Postřikem, otěrem, ponořením
 

2%
 

30 min
 

Baktericidní, plně virucidní, fungicidní

Ohnisková dezinfekce a dezinfekce při vysoké zátěži
 

Postřikem, otěrem, ponořením
 

3%
 

60 min
 

Baktericidní, plně virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, sporocidní

Prostorová dezinfekce
 

Fogování za studena
 

1%
 

-
 

Baktericidní, plně virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní

Prostorová dezinfekce
 

Fogování za tepla
 

4%
 

-
 

Baktericidní, plně virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, sporocidní

Dezinfekce těla zvířat
 

Postřikem, otěrem
 

0,1% (1 g/ l vody)
 

-
 

Baktericidní, virucidní, fungicidní
 

*k aplikaci stačí zádový nebo ruční postřikovač s nejjemnější tryskou, u velkých ploch pro prostorovou dezinfekci je pro aplikaci ideální zmlžovač, termofog nebo aerogenerátor.Oblasti použití

* CHIROX je vhodný k dezinfekci veškerých omyvatelných ploch a povrchů, předmětů a pomůcek. Vhodný také k dezinfekci textilií a kůže.
* Pracovní roztoky nejsou vhodné na materiály poniklované, lakované a lepené.
* CHIROX je vhodný pro oblast zemědělství, veterinární praxe, potravinářství a zpracování potravin, institucí a komunální hygieny (sauny, solária, fittness apod.)
* Vhodný pro dezinfekci v režimu HACCP.Dostupná balení

sáček á 50 g, 1 kg dóza (včetně dávkovací lžičky), 3 kg vědro (včetně dávkovací odměrky)

 

Přípravek byl prověřen nezávislými laboratorními a terénními testy provedenými ÚSKVBL Brno a Veterinární laboratoří Vidie ve Strakonicích.

Bezpečnostní list (202 KB *.pdf )