RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

MIKASEPT SPREJ

alkoholový dezinfekční prostředek pro rychlou dezinfekci malých ploch, povrchů, předmětů, nedostupných míst postřikem Vlastnosti: - Spolehlivý širokospektrální dezinfekční prostředek - jednoduchá aplikace postřikem, okamžitý účinek - rychle zasyc

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 1 505,00 Kč 611,05 Kč
 
láhev+rozpraš  500 ml 12 69,00 Kč 83,49 Kč
 
láhev+rozpr  125 ml 15 50,00 Kč 60,50 Kč
 

Výrobce: MIKA a.s.

sazba DPH: 21%


MIKASEPT SPREJ
D01005


Vlastnosti
alkoholový dezinfekční prostředek pro rychlou dezinfekci malých ploch, povrchů, předmětů, nedostupných míst postřikem
Vlastnosti:
- Spolehlivý širokospektrální dezinfekční prostředek
- jednoduchá aplikace postřikem, okamžitý účinek
- rychle zasychá, na povrchu nezanechává fleky, šetrný k povrchům
- k okamžitému použití - neředí se
-Přípravek prokázal deklarovanou účinnost na MRSA v čase 5 min.
Složení: ethanol, isopropanol, alkyldimethylbenzylammonium chlorid
Oblast použití
zdravotnická zařízení, polikliniky, domovy důchodců, soc. ústavy, lázeňství ordinace, ambulance, vyšetřovny, domácí péče kosmetika, kadeřnictví, manikůra, pedikůra

Spektrum účinnosti: A,B,T,M,V
Způsob použití
Koncentrovaný MIKASEPT Sprej se pomocí rozprašovače aplikuje na plochu zbavenou viditelných mechanických nečistot. Plochy, nedostupná mista, povrchy předmětů, nástrojů se nechají zaschnout, neotírají se. Maximální vydezinfikovaná plocha 40 - 50 ml / m˛. Doba působení přípravku 1 - 3 minuty.
Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +25 °C.
Pokyny pro zacházení
Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky ( pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, uzavřené místnosti větrejte. Při práci s MIKASEPTEM Sprej nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.
Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu!
Aplikační doplňky:
rozprašovač 0,125 ml, rozprašovač 0,5 l
Balení: 0,125 ml - 0,5 l PE láhev s rozprašovačem
5 l PE kanystr
Minimální trvanlivost: 24 měsíců od data výroby

REG - 3371-09.07.03/19735
 

Bezpečnostní list (134 KB *.pdf )