RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

MIKASTER ENDO

-účinný proti bakteriím (včetně TBC a MRSA), sporám, virům a plísním -má dobrou čistící schopnost -nemá agresivní účinky vůči čištěným materiálům, obsahuje inhibitor koroze Složení:glutaraldehyd,glyoxal

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 1 857,00 Kč 1 036,97 Kč
 
láhev  1 l 9 196,00 Kč 237,16 Kč
 

Výrobce: MIKA a.s.

sazba DPH: 21%


MIKASTER ENDO
D01605
Vlastnosti:
-účinný proti bakteriím (včetně TBC a MRSA), sporám, virům a plísním
-má dobrou čistící schopnost
-nemá agresivní účinky vůči čištěným
materiálům, obsahuje inhibitor koroze
Složení:glutaraldehyd,glyoxal
Oblast použití:
-veškerá zdravotnická zařízení, kojenecké ústavy, ozdravovny, léčebná zařízení, laboratoře
-výrobny léků
-interní a chirurgické ambulance a operační sály, centrální sterilizace
-domovy důchodců,ÚSP
-přípravek je určen pro profesionální použití
Spektrum účinnosti:A,B,C,T,M,V
Dávkování:
Použití ------- Koncentr.-----Spektrum -----Doba
bakterie(včetně TBC
a MRSA),viry --------- 1,5% ---- A,B,C,T,M ----- 15min.
bakterie(včetně TBC
a MRSA),viry,plísně-- 2,0%--- A,B,C,T,M ,V ----15min.
vyšší stupeň
dezinfekce ----------- 2,0% --- A,B,C,T,M ,V ----- 15min
dvoustupňová
dezinfekce ----------- 2,0%--- A,B,C,T,M ,V ----- 15min

Dezinfekce nástrojů:
Před použitím zředit na vhodnou koncentraci studenou vodou.Použité prostředky,nástroje vložit do předem připraveného roztoku MIKASTERU ENDO,dbát na dokonalé smočení.Nepřidávat jiné čistící prostředky.Po předepsané době expozice nástroje,pomůcky vyjmout z roztoku,opláchnout pitnou vodou a osušit.Poté se dle potřeby sterilizují.
Vyšší stupeň dezinfekce:
Použité pomůcky(nástroje,endoskopy)po provedené předchozí dezinfekci a následném standardním mechanickém očištění od biologického materiálu,opláchnutí a osušení,se vloží do předem připraveného roztoku MIKASTERU ENDO.Je třeba dbát na dokonalé smočení a uvolnění vzduchových bublin.Po předepsané době expozice se pomůcky vyjmou z roztoku a opláchnou sterilní vodou.Poté se osuší.Postup se řídí přílohou č.2odstavec B vyhlášky 195/2005sb.Veškeré pomůcky podrobené vyššímu stupni dezinfekce jsou určeny vždy pro okamžité použití nebo se skladují krátkodobě kryté sterilní rouškou v uzavřených kazetách.Pracovní roztoky se uchovávají v uzavřených nádobách,připravují se každý den čerstvé.
Dvoustupňová dezinfekce:
Určena pro flexibilní digestivní endoskopy a jejich nesterilizovatelné části.Použité endoskopy po provedené předchozí dezinfekci a následném standardním mechanickém očištění od biologického materiálu se vloží do předem připraveného roztoku MIKASTERU ENDO.Je třeba dbát na dokonalé smočení a uvolnění vzduchových bublin.Po předepsané době expozice se pomůcky vyjmou z roztoku a opláchnou destilovanou nebo purifikovanou vodou.Poté se osuší.Postup se řídí přílohou č.2odstavec C.1.2j.vyhlášky 195/2005Sb.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněny před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv a vždy v originálním balení, při teplotě 0-30° C.
Balení : 5L PE kanystr
Minimální trvanlivost:24 měsíců od data výroby
 

Bezpečnostní list (132 KB *.pdf )