RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

MIKASEPT GALEN

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek, určený k dezinfekci nástrojů, předmětů z kovu, skla a plastů - účinný proti bakteriím, vírům (včetně HIV, HBV) mikroskopickým kvasinkovým i vláknitým houbám, likviduje potenciálně patogenní mykobakterie

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 1 755,00 Kč 913,55 Kč
 
láhev  1 l 9 188,00 Kč 227,48 Kč
 

Výrobce: MIKA a.s.

sazba DPH: 21%


MIKASEPT GALEN
D00505
Vlastnosti:
Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek, určený k dezinfekci nástrojů, předmětů z kovu, skla a plastů
- účinný proti bakteriím, vírům (včetně HIV, HBV) mikroskopickým kvasinkovým i vláknitým houbám, likviduje potenciálně patogenní mykobakterie a bakterie komplexu M. tuberculosis
- nepůsobí agresivně na čištěné materiály, obsahuje inhibitor koroze
- přídavek tenzidové složky
- parfemovaný
Složení: glutaraldehyd, glyoxal, neionogenní a ionogenní tenzidy, inhibitor koroze
Oblast použití:
-nemocniční zařízení, soukromá praxe
-operační sály, oddělení centrální sterilizace, ordinace laboratoře
-kadeřnictví, kosmetická péče, tetovací salony

Spektrum účinnosti: A,B,T,M,V
Způsob použití:
Před použitím naředit na danou koncentraci studenou vodou. Použité nástroje, předměty se vloží do předem připraveného roztoku MIKASEPTU GALEN, dbá se o dokonalé smočení.
Po předepsané době expozice se nástroje, předměty vyjmou z roztoku a opláchnou pitnou vodou, poté se sterilizují.
Pro běžnou dezinfekci se roztoky připravují čerstvé. Dle stupně biologického znečištění se roztok používá max. 14 dní v uzavřených nádobách.
Skladování:
Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení při teplotě 0 až +35 °C. Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, ochranné rukavice, popř. ochranné brýle, obličejový štít). Po práci je třeba umýt ruce teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem.
Upozornění: Chránit před dětmi! Koncentrát nevylévat do odpadu!
Aplikační doplňky: Dávkovací pumpy na kynystry 5 l
Balení: 1000 ml PE láhev
5 l PE kanystr

Dávkování:
0,5 % ....A................... 1 hod.
1 % ......A,B,V................1 hod.,
1,5 % ....A,B,V...............30 min.,
2 % ......A,B,V ..............15 min.,
2 % ......A,B,T,M,V ...........2 hod.,
3 % ......A,B,T,M,V .......... 1 hod.,
4 % ......A,B,T,M,V ..........30 min.,
 

Bezpečnostní list (217 KB *.pdf )