RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

MIKASEPT STEROX

Kapalný dezinfekční prostředek s čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci - na bázi peroxidu vodíku - vykazuje virucidní, baktericidní,včetně MRSA, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní účinek - dezinfekční, mycí a bělící schopn

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 1 630,00 Kč 762,30 Kč
 

Výrobce: MIKA a.s.

sazba DPH: 21%


MIKASEPT STEROX
D01505
Vlastnosti:
Kapalný dezinfekční prostředek s čistícím účinkem pro plošnou a povrchovou dezinfekci
- na bázi peroxidu vodíku
- vykazuje virucidní, baktericidní,včetně MRSA, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní účinek
- dezinfekční, mycí a bělící schopnost
- neagresívní vůči materiálům
- doporučujeme střídat s MIKASEPTEM KAS a MIKASEPTEM GAL

Složení: peroxid vodíku, cetrimoniumchlorid, benzalkonium chlorid, chlorhexidin diglukonát, komplexotvorná přísada, kys.fosforečná
Oblast použití:
- zdravotnická zařízení, soukromá praxe
- domovy důchodců, rehabilitace, soc. ústavy, lázně
- kosmetické salony, kadeřnictní, pedikůra
- instituce

Spektrum účinnosti: A,B,T,M,V
Dávkování:
Koncentrace....Spekrum.....doba
0,5%...........A,V........ 30min.
1,0%...........A,B,V...... 30min.
1%.............A,B,T,M,V...60min.
2,0%...........A,B,T,M,V...30min.

Způsob použití:
- před použitím naředit pracovní roztok studenou vodou
- pracovní roztok nemíchat s jinými dezinfekčními přípravky, nepřidávat čistící přípravky
- plochy a předměty umýt a nechat oschnout (nevytírat do sucha)
- 10 litrů MIKASEPTU STEROX postačí na ošetření 50 - 100 m2‚ plochy podle stupně znečištění
- povrchy a předměty přicházející do styku s potravinami důkladně opláchněte pitnou vodou

Přípravek MIKASEPT STEROX nedeklaruje inaktivaci prionů a nebyl dosud testován na inaktivaci prionu..
Skladování: Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení, v temnu, suchu a chladu. Chraňte před mrazem.
Pokyny pro zacházení: Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, dbejte na dobré větrání. Při práci s MIKASEPTEM STEROX nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem, poté pokožku ošetřete ochranným krémem.

Minimální trvanlivost : 24 měsíců od data výroby


 

Bezpečnostní list (131 KB *.pdf )