RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

MIKASEPT KP

Tekutý dezinfekční prostředek pro studenou dezinfekci ploch a povrchů - MIKASEPT KP je tekutý dezinfekční prostředek na bázi stabilizované kyseliny peroctové - působí spolehlivě a rychle proti všem skupinám mikroorganismů, včetně sporulujících mikr

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  1 l 8 155,00 Kč 187,55 Kč
 
kanystr  5 l 1 620,00 Kč 750,20 Kč
 

Výrobce: MIKA a.s.

sazba DPH: 21%


MIKASEPT KP
D00905
Vlastnosti:
Tekutý dezinfekční prostředek pro studenou dezinfekci ploch a povrchů
- MIKASEPT KP je tekutý dezinfekční prostředek na bázi stabilizované kyseliny peroctové
- působí spolehlivě a rychle proti všem skupinám mikroorganismů, včetně sporulujících mikroorganismů a virů
- při jeho aplikaci nedochází ke vzniku rezistence
- spolehlivý při kontaminaci biologickým materiálem
- je nepěniný, rychle a úplně oplachovatelný
- použití v rámci sanitárního dne

Složení: kyselina peroctová, peroxid vodíku, kyselina octová, voda
Oblast použití:
zdravotnická zařízení ARO, JIP, operační sály, chirurgické obory nemocnice, polikliniky, laboratoře, lázeňství, rehabilitace hromadná doprava, vnitřní prostory dopravních prostředků instituce potravinářský průmysl pivovarnictví, mlékárenský průmysl, průmysl nápojů (dezinfekce tanků, odstředivek, výměníků, sudů, potrubních systémů) Spektrum účinnosti: A,B,C,T,M,V
Způsob použití:
MIKASEPT KP je určen především pro studenou dezinfekci v oblasti zdravotnictví-dezinfekce ploch, ve všech oblastech potravinářského průmyslu.
Dávkování:
0,2 % ....A,B,C,T,M,V ..15min....20-40 C

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, vždy v originálním balení, v temnu a chladu Odolnost materiálu: Při dodržení doporučeného návodu může být MIKASEPT KP použit na hlinikové povrchy, pozinkované plochy, nerezovou ocel, teflon, epoxidové praskyřice, smalty a pryže. Pro nerezovou ocel platí omezující podmínky.
Pokyny pro zacházení:
Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Dbejte o dobré větrání. Při práci s koncentrátem i roztokem používejte vhodné ochranné pomůcky, pracovní oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle. Při překročení NPK-P je třeba používat vhodnou ochranu dýchacích cest. Při práci s Mikaseptem KP nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci je třeba ruce umýt teplou vodou a mýdlem, poté ošetřit ochranným krémem. Upozornění: Chránit před dětmi! Pozor, nemísit s jinými výrobky. Neaplikujte postřikem ani přístroji na principu tlakové nádoby! Při teplotách nad 60°C může dojít k samovolnému rozkladu koncentrátu. Minimální trvanlivost: 12 měsíců od data výroby Schváleno: zn. HEM - 381 - 29.6.01/18299, PN-MI 07-98
 

Bezpečnostní list (143 KB *.pdf )