RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Cutasept G

Barevný alkoholový dezinfekční přípravek na kůži s okamžitým účinkem za 15 s.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 1 646,25 Kč 781,96 Kč
 
láhev  250 ml 20 128,34 Kč 155,29 Kč
 
láhev  1000 ml 10 187,91 Kč 227,37 Kč
 

Výrobce: HARTMANN - RICO a.s.

sazba DPH: 21%


Barevný alkoholový dezinfekční přípravek na kůži s okamžitým účinkem za 15 s.
Cutasept G
Vlastnosti přípravku
Cutasept® G je alkoholový přípravek na dezinfekci kůže s odmašťovacím, čistícím a reziduálním účinkem.

* má optimální mikrobicidní účinek, a to i proti kmenům rezistentním na antibiotika, mykobakteriím a lipofilním virům, HBV, HIV, rotavirům a Herpes simplex typu 1
* působí rychle a vykazuje dobré reziduální účinky
* po zaschnutí zajišťuje dobrou přilnavost chirurgických fólií
* je výborně snášen pokožkou
* používá se pro odmašťování kůže
* obsahuje barvivo k označení operačního pole, neobsahuje jód
* je ekonomický
* rozprašovač bez plynové náplně

Složení
100 g roztoku obsahuje:
účinné látky: 2-propanol 63,0 g, benzalkoniumchlorid 0,025 g
pomocné látky: voda, barviva E 110, E 104, E 151

Mikrobiologická účinnost
Baktericidní (vč. MRSA), fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV), účinný proti Herpes simplex viru typu 1 a rotaviru.
AB1-TMV
Vysvětlivky:
Spektrum účinnosti ABCTMV: u každého přípravku je uvedeno nejširší zjištěné spektrum dezinfekční účinnosti testované podle standardních ČSN EN. Rozsah účinnosti je dán použitou koncentrací a dobou působení přípravku.
A :

* baktericidní podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, ev. Escherichia coli.)
* fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans)

B1 :

* virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN14476 (Vacciniavirus, BVDV)

- : přípravek je neúčinný pro:

* sporicidní podle ČSN EN 14347

T :

* tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae)

M :

* mykobaktericidní ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium)

V :

* fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger)


Oblasti použití
V chirurgických oborech pro před- a pooperační dezinfekci kůže a k dezinfekci oblastí, které vyžadují barevné označení. Pro dezinfekci kůže před injekcemi, zavedením kanyly, krevními odběry, punkcemi, katetrizacemi a malými lékařskými zákroky. Po zaschnutí zaručuje dobrou přilnavost incizních fólií.

Návod k použití a dávkování
Partie určené k dezinfekci potřít nebo postříkat přípravkem a nechat působit. Pro předoperační ošetření pokožky řádně natírat tampónem namočeným v Cutasept® G a nechat působit. Po celou dobu aplikace je nutné pokožku udržovat vlhkou.

Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Pokožka s malým množstvím tukových žláz
- před punkcemi a injekcemi
- před punkcemi kloubů, lumbálními punkcemi, chirurgickými zákroky
minimálně 15 s
minimálně 1 min
Pokožka s velkým množstvím tukových žláz
- vždy
minimálně 10 min
Bakterie
MRSA/EHEC
1 min
Viry
Obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV)
Rotavirus
Herpes simplex virus typ 1
30 s
30 s
30 s

Zvláštní pokyny
Elektrické přístroje používat až po úplném zaschnutí. Nepoužívat pod transfuzní manžety.
Chemické, fyzikální a toxikologické údaje
vzhled červenohnědá tekutina
vůně alkoholová
refrakce nD20 cca 1,37
hustota (20ºC) 0,82 g/cm3
pH-faktor cca 8,2
bod vzplanutí 21,5ºC
Registrace
Oznámeno v Registru chemických látek MZ ČR pod č.j.: 15815/2008
Balení
976812 láhev 250 ml* 20 ks
975280 láhev 1000 ml 10 ks
965140 kanystr 5 l 1 ks
(* s ručním rozprašovačem bez plynové náplně)

Bezpečnostní list (239 KB *.pdf )