RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Korsolex Endo-Disinfectant

Přípravek pro chemotermickou dezinfekci endoskopů.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 1 1 534,21 Kč 1 856,39 Kč
 

Výrobce: HARTMANN - RICO a.s.

sazba DPH: 21%


Korsolex® Endo Disinfectant
Přípravek pro chemotermickou dezinfekci endoskopů.
Korsolex Endo Disinfectant
Vlastnosti přípravku
Korsolex® Endo-Disinfectant je přípravek pro chemotermickou dezinfekci endoskopů, který nezanechává zbytky a vykazuje výjimečně vysokou materiálovou snášenlivost. Výrobek dosahuje vysoké redukce choroboplodných zárodků a nabízí personálu a pacientům účinnou ochranu před infekcemi.

* vysoká materiálová snášenlivost pro automat i endoskop
* kompatibilní s různou kvalitou vody
* neobsahuje formaldehyd
* virucidní
* kompatibilní s přípravkem Korsolex® Endo-Cleaner

Složení
100 g koncentrátu obsahuje:
účinné látky: glutaraldehyd 20g
pomocné látky: rozpouštědla, komplexotvorné látky, inhibitory koroze

Mikrobiologická účinnost
Baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (včetně HBV, HIV, HCV), virucidní (Adenovirus, Papovavirus, Poliovirus, Vacciniavirus a HAV). Rovněž účinný proti choroboplodným zárodkům rezistentním vůči antibiotikům, Helicobacter pylori a hlístům (znalecké posudky jsou k dispozici). Testování za praktických podmínek prokázalo účinnost proti bakteriálním sporám.
ABCTMV
Vysvětlivky:
Spektrum účinnosti ABCTMV: u každého přípravku je uvedeno nejširší zjištěné spektrum dezinfekční účinnosti testované podle standardních ČSN EN. Rozsah účinnosti je dán použitou koncentrací a dobou působení přípravku.
A :

* baktericidní podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, ev. Escherichia coli.)
* fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans)

B :

* virucidní podle ČSN EN 14476 (vč. Adenovirus a Poliovirus)

C :

* sporicidní podle ČSN EN 14347

T :

* tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae)

M :

* mykobaktericidní ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium)

V :

* fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger)


Široké spektrum mikrobiologické účinnosti přípravku Korsolex® Endo-Disinfectant bylo potvrzeno v řadě studií.

Virucidní účinnost
Institut Roberta Kocha (RKI), Německá společnost pro boj s virovými onemocněními (DVV) a Německá společnost pro hygienu a mikrobiologii (DGHM) společně upravily jednotnou terminologii pro označení účinnosti přípravků proti virům. V budoucnu budou tyto výrobky označeny výrazy "virucidní na obalené viry" a "virucidní".
"Virucidní na obalené viry" označuje účinnost proti obaleným virům. Testovanými viry jsou BVDV a Vacciniavirus. Účinnost proti HBV se v budoucnu již nebude posuzovat.
Jako "virucidní" se budou označovat výrobky, které jsou účinné proti obaleným i neobaleným virům. Testovat se budou Adenoviry, Papovaviry, Vacciniaviry a Polioviry.
Korsolex® Endo-Disinfectant je díky své virucidní účinnosti vhodným přípravkem pro neomezené použití při chemotermické dezinfekci endoskopů.

Účinnost proti HAV
Korsolex® Endo-Disinfectant byl kromě testů s požadavky na ověření virucidního účinku podroben navíc i testu na účinek proti virům Hepatitis A (HAV, kmen HM-175/24a). Test byl proveden na základě směrnic společností BGA (Spolkový zdravotní úřad) a DVV (Německá společnost pro potírání virových onemocnění) pro test chemických dezinfekčních prostředků na jejich účinnost proti virům.
Korsolex® Endo-Disinfectant vykazuje při 1% aplikační koncentraci a teplotě 55ºC po dobu 5 minut dostatečnou účinnost proti virům Hepatitis A.

Oblasti použití
Chemotermické ošetření endoskopů

Návod k použití a dávkování
Korsolex® Endo-Disinfectant se dodává jako koncentrát a připojuje se podle pokynů výrobců mycích a dezinfekčních automatů na dávkovací čerpadlo automatu. Po připojení probíhá dávkování automaticky. Dávkování přípravku Korsolex® Endo-Disinfectant lze aplikovat jak do mycí lázně s přípravkem Korsolex® Endo-Cleaner, tak samostatně. Druhá varianta by měla být vždy upřednostněna.
mikroorganizmus doba působení / koncentrace
5 min Teplota
obecně 1% ≤50°C
HAV 1% 55°C

Ruční předčištění
Pouze pečlivé vyčištění vytváří předpoklady pro následnou úspěšnou dezinfekci. RKI (Institut Roberta Kocha) proto doporučuje provádět i při strojovém mytí a dezinfekci endoskopů nejprve ruční předčištění spočívající v opláchnutí endoskopu a pečlivém propláchnutí a vykartáčování kanálků. Jako čisticího prostředku lze podle RKI použít pro endoskopy a další nástroje Korsolex® Endo-Cleaner. Kromě toho je velice vhodným čisticím přípravkem pro odstranění největších nečistot a vykartáčování endoskopů a nástrojů i přípravek Bodedex® forte. Oba produkty lze používat i v ultrazvukové čističce.

Chemotermické čištění a dezinfekce
Korsolex® Endo-Cleaner a Korsolex® Endo-Disinfectant se dávkují vlastním čerpadlem automatu. Strojové ošetření začíná nejprve mytím endoskopu. Aby bylo při čištění dosaženo kvalitního výsledku, měla by se teplota mycí lázně pohybovat mezi 45-55ºC. Díky kompatibilitě obou produktů může následná dezinfekce proběhnout ve stejné lázni. Mikrobiologická účinnost se tím nijak nesnižuje. Vždy je však vhodné dát přednost odděleným lázním.
Korsolex® Endo-Cleaner a Korsolex® Endo-Disinfectant obsahují komplexotvorná činidla bránící usazování látek způsobujících tvrdost vody. Proto se v myčce ani v endoskopech nevytvářejí vápenné usazeniny. Doporučujeme však provádět závěrečné opláchnutí demineralizovanou vodou. V této souvislosti je rovněž nutno dbát doporučení výrobce automatu a průběžně provádět regeneraci.

Strojové mytí a dezinfekce
Při strojovém čištění a dezinfekci doporučujeme dodržovat následující postup:

1. Nejprve mytí studenou vodou bez přísady přípravku, 1 až 3 minuty
2. Mytí s přidáním přípravku Korsolex® Endo-Cleaner, dávkování 0,5% při 30ºC, mytí při 45 - 55ºC po dobu 5 minut
3. Opláchnutí
4. Dezinfekce přípravkem Korsolex® Endo-Disinfectant, dávkování 1% při 30ºC, dezinfekce při 55ºC po dobu 5 minut
5. Opláchnutí
6. Závěrečné opláchnutí
7. Sušení

Změna aplikovaného přípravku
V případě změny přípravku musí být u některých myček provedena úprava nastavení dávkovacího čerpadla. Pokud nový přípravek obsahuje jinou účinnou látku, je nutné důkladně propláchnout celý dávkovací systém nebo vyměnit jeho části.

Záruka kvality přípravku
Na základě rozsáhlých mikrobiologických a aplikačně technických testů a zkoušek se firma BODE zavazuje - v rámci zákona o odpovědnosti za výrobek - uhradit náklady na opravu případného poškození endoskopů a automatů firem Belimed, BHT, Hamo, Kleindienst, Miele, Netzsch, Olympus, Wassenburg/Ethicon a Wintrich, za předpokladu, že produkty BODE jsou aplikovány podle pokynů a návodu na použití, endoskopy nejsou defektní a uvedené přístroje řádně fungují.

Plus pro bezpečnost díky normě DIN ISO 15883-4 a -5
Testy ukazují, že pružné endoskopy jsou po použití na pacientech silně znečištěny choroboplodnými zárodky. Aby bylo možno snížit nebezpečí infekce zapříčiněné mikrobiologicky znečištěnými endoskopy na minimum, byly zvýšeny hygienické požadavky na čištění a dezinfekci endoskopů. V této souvislosti předepisuje budoucí norma DIN ISO 15883-4 resp.-5 (Požadavky na zkoušky mycích/dezinfekčních automatů pro chemickou dezinfekci termolabilních endoskopů) zásadní mezinárodně odsouhlasené definice, požadavky a zkušební metody pro strojové mytí a dezinfekci pružných endoskopů . Již od roku 2001 požaduje DGKH (Německá společnost pro nemocniční hygienu) ve svých doporučeních pro strojové čištění endoskopů redukci zárodků o 4 log10 stupně. Při dezinfekci je požadována redukce zárodků o 5 log10 stupňů. Součet dosažených faktorů redukce je rozhodujícím ukazatelem bezpečnosti postupu a musí dosahovat minimálně 9 log10 stupňů, což také předpokládá příští norma DIN ISO 15883-4 resp.-5.
Ve třech znaleckých posudcích bylo možno doložit čisticí a dezinfekční účinek přípravků Korsolex® Endo-Cleaner a Korsolex® Endo-Disinfectant s redukcí 9,1 log10 stupňů u všech testovaných předmětů. Tím splňuje Korsolex® Endo-Cleaner a Korsolex® Endo-Disinfectant jako systém pro chemotermické čištění a dezinfekci endoskopů již nyní požadavky budoucí normy DIN ISO 15883-4 resp. -5 (prEN ISO 15883).
Chemické, fyzikální a toxikologické údaje
vzhled světle žlutý
hustota (20ºC) 1,04 g/cm3
pH - hodnota 1% roztoku cca 5 - 6
Klasifikace
Označení CE podle Zákona o zdravotnických prostředcích.
Balení
972030 kanystr 5 l 1 ks

Bezpečnostní list (278 KB *.pdf )