RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Korsolex Endo-Cleaner

Čistící přípravek pro chemotermické ošetření endoskopů.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
kanystr  5 l 1 1 153,08 Kč 1 395,23 Kč
 

Výrobce: HARTMANN - RICO a.s.

sazba DPH: 21%


Korsolex® Endo Cleaner
Čistící přípravek pro chemotermické ošetření endoskopů.
Korsolex Endo Cleaner
Vlastnosti přípravku
Korsolex® Endo-Cleaner je vysoce účinný přípravek pro strojové čištění endoskopů, který zároveň vykazuje mimořádnou materiálovou snášenlivost. Tuto vlastnost mu propůjčuje kombinace komplexotvorných látek a mikrokapslí enzymů. Čisticí přípravek s neutrální pH-hodnotou minimálně pění, je velice hospodárný a lze jej všestranně využívat i pro čištění jiných lékařských nástrojů a pomůcek, např. v programu Vario, ve standardním programu, ale i při ručním čištění.

* velmi dobře rozpouští tuky, nečistoty, krev a biofilmy
* vykazuje vysokou materiálovou snášenlivost jak v případě automatů, tak u endoskopů
* je hospodárný
* neobsahuje fosfáty
* je ekologický
* kompatibilní s přípravkem Korsolex® Endo-Disinfectant

Složení
Tenzidy, rozpouštědla, dispergátory, mikrokapsle enzymů, inhibitory koroze, komplexotvorné látky.

Spektrum účinnosti
Mimořádné čisticí účinky přípravku Korsolex® Endo-Cleaner byly potvrzeny řadou studií.

Redukce choroboplodných zárodků a makroskopická čistota
V rámci testu, v němž se poprvé hodnotil čisticí efekt deseti na trhu dostupných prostředků při jejich aplikaci v mycím a dezinfekčním automatu, se Korsolex® Endo-Cleaner umístil mezi nejlepšími. Testovala a hodnotila se makroskopická čistota a redukce zárodků převážně enzymatických čisticích přípravků. Dávkování, čas a teplota byly zvoleny v souladu s pokyny výrobce automatu. Navíc byl proveden a vyhodnocen jeden test pouze s vodou, bez přidání čisticích prostředků.
Použití vody vede k redukci zárodků o 1,1 log10 stupně. V testu, kde bylo použito čisticích prostředků, se ukázalo, že Korsolex® Endo-Cleaner dosáhl jak vynikající optické čistoty, tak požadované redukce zárodků o 4 log10 stupně.

Účinnost vůči biofilmu
Korsolex® Endo-Cleaner lze hodnotit a doporučit jako vysoce účinný přípravek k odstranění biofilmu. K tomuto výsledku došla studie, která testovala enzymatické neutrální čisticí prostředky aplikované při ručním čištění metodou ponoření testovaného předmětu a hodnotila účinnost přípravku vůči biofilmu Pseudomonas aeruginosa. Korsolex® Endo-Cleaner vykazoval při 1% koncentraci přípravku u testovacího předmětu homogenně pokrytého biofilmem specie Pseudomonas aeruginosa v rámci inkubace v ponorné lázni při expoziční době 5 minut a teplotě 45ºC eliminaci biofilmu o 1,85 log10 stupně. To představuje vysoce účinný čisticí efekt.

Návod k použití a dávkování

Chemotermické ošetření endoskopů
Korsolex® Endo-Cleaner se dodává jako koncentrát. Podle doporučení výrobců myčky se připojí na dávkovací čerpadlo automatu. Poté probíhá dávkování automaticky. Tenzidy a enzymy obsažené v přípravku umožňují dosažení vynikajících čisticích výsledků.

Termické ošetření nástrojů
Nástroje z citlivých materiálů, jako hliník, eloxovaný hliník, barevné kovy, ale i speciální nástroje z oblasti oftalmologie atd. zpravidla nelze čistit alkalickými čisticími prostředky - ve spojení s kyselinou. V takových případech je proto vhodné používat enzymatické čisticí přípravky s neutrální hodnotou pH, jako je Korsolex® Endo-Cleaner. Tento produkt lze dávkovat jak ve standardním programu, tak i v programu Vario. Díky nastavení neutrální hodnoty pH může odpadnout běžně probíhající následná neutralizace.

Ruční čištění
Korsolex® Endo-Cleaner lze používat i jako čisticí přípravek pro ruční čištění nástrojů.
Aplikační koncentrace doba působení / koncentrace
5 min Teplota
obecně 0,5% 45ºC - 55ºC

Ruční předčištění
Pouze pečlivé vyčištění vytváří předpoklady pro následnou úspěšnou dezinfekci. RKI (Institut Roberta Kocha) proto doporučuje provádět i při strojovém mytí a dezinfekci endoskopů nejprve ruční předčištění spočívající v opláchnutí endoskopu a pečlivém propláchnutí a vykartáčování kanálků. Jako čisticího prostředku lze podle RKI použít pro endoskopy a další nástroje Korsolex® Endo-Cleaner. Kromě toho je velice vhodným čisticím přípravkem pro odstranění největších nečistot a vykartáčování endoskopů a nástrojů i přípravek Bodedex® forte. Oba produkty lze používat i v ultrazvukové čističce.

Chemotermické čištění a dezinfekce
Korsolex® Endo-Cleaner a Korsolex® Endo-Disinfectant se dávkují vlastním čerpadlem automatu. Strojové ošetření začíná nejprve mytím endoskopu. Aby bylo při čištění dosaženo kvalitního výsledku, měla by se teplota mycí lázně pohybovat mezi 45-55ºC. Díky kompatibilitě obou produktů může následná dezinfekce proběhnout ve stejné lázni. Mikrobiologická účinnost se tím nijak nesnižuje. Vždy je však vhodné dát přednost odděleným lázním.
Korsolex® Endo-Cleaner a Korsolex® Endo-Disinfectant obsahují komplexotvorná činidla bránící usazování látek způsobujících tvrdost vody. Proto se v myčce ani v endoskopech nevytvářejí vápenné usazeniny. Doporučujeme však provádět závěrečné opláchnutí demineralizovanou vodou. V této souvislosti je rovněž nutno dbát doporučení výrobce automatu a průběžně provádět regeneraci.

Strojové mytí a dezinfekce
Při strojovém čištění a dezinfekci doporučujeme dodržovat následující postup:

1. Nejprve mytí studenou vodou bez přísady přípravku, 1 až 3 minuty
2. Mytí s přidáním přípravku Korsolex® Endo-Cleaner, dávkování 0,5% při 30ºC, mytí při 45 - 55ºC po dobu 5 minut
3. Opláchnutí
4. Dezinfekce přípravkem Korsolex® Endo-Disinfectant, dávkování 1% při 30ºC, dezinfekce při 55ºC po dobu 5 minut
5. Opláchnutí
6. Závěrečné opláchnutí
7. Sušení

Změna aplikovaného přípravku
V případě změny přípravku musí být u některých myček provedena úprava nastavení dávkovacího čerpadla. Pokud nový přípravek obsahuje jinou účinnou látku je nutné důkladně propláchnout celý dávkovací systém nebo vyměnit jeho části.

Záruka kvality přípravku
Na základě rozsáhlých mikrobiologických a aplikačně technických testů a zkoušek se firma BODE zavazuje - v rámci zákona o odpovědnosti za výrobek - uhradit náklady na opravu případného poškození endoskopů a automatů firem Belimed, BHT, Hamo, Kleindienst, Miele, Netzsch, Olympus, Wassenburg/Ethicon a Wintrich, za předpokladu, že produkty BODE jsou aplikovány podle pokynů a návodu na použití, endoskopy nejsou defektní a uvedené přístroje řádně fungují.

Plus pro bezpečnost díky normě DIN ISO 15883-4 a -5
Testy ukazují, že pružné endoskopy jsou po použití na pacientech silně znečištěny choroboplodnými zárodky. Aby bylo možno snížit nebezpečí infekce zapříčiněné mikrobiologicky znečištěnými endoskopy na minimum, byly zvýšeny hygienické požadavky na čištění a dezinfekci endoskopů. V této souvislosti předepisuje budoucí norma DIN ISO 15883-4 resp.-5 (Požadavky na zkoušky mycích/dezinfekčních automatů pro chemickou dezinfekci termolabilních endoskopů) zásadní mezinárodně odsouhlasené definice, požadavky a zkušební metody pro strojové mytí a dezinfekci pružných endoskopů . Již od roku 2001 požaduje DGKH (Německá společnost pro nemocniční hygienu) ve svých doporučeních pro strojové čištění endoskopů redukci zárodků o 4 log10 stupně. Při dezinfekci je požadována redukce zárodků o 5 log10 stupňů. Součet dosažených faktorů redukce je rozhodujícím ukazatelem bezpečnosti postupu a musí dosahovat minimálně 9 log10 stupňů, což také předpokládá příští norma DIN ISO 15883-4 resp.-5.
Ve třech znaleckých posudcích bylo možno doložit čisticí a dezinfekční účinek přípravků Korsolex® Endo-Cleaner a Korsolex® Endo-Disinfectant s redukcí 9,1 log10 stupňů u všech testovaných předmětů. Tím splňuje Korsolex® Endo-Cleaner a Korsolex® Endo-Disinfectant jako systém pro chemotermické čištění a dezinfekci endoskopů již nyní požadavky budoucí normy DIN ISO 15883-4 resp. -5 (prEN ISO 15883).
Chemické, fyzikální a toxikologické údaje
vzhled světle žlutý
hustota (20ºC) 1,08 g/cm3
pH - hodnota 1% roztoku cca 6
Klasifikace
Označení CE podle Zákona o zdravotnických prostředcích.
Balení
972020 kanystr 5 l 1 ks

Copyright 2011 - Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnostní list (187 KB *.pdf )