RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Korsolex Bohrerbad

Přípravek pro okamžitou dezinfekci rotačních nástrojů

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  2 l 4 429,39 Kč 519,56 Kč
 
kanystr  5 l 1 945,62 Kč 1 144,20 Kč
 

Výrobce: HARTMANN - RICO a.s.

sazba DPH: 21%


Korsolex® Bohrerbad
Přípravek pro okamžitou dezinfekci rotačních nástrojů.
Korsolex Bohrerbad
Vlastnosti přípravku
Ochrana před infekční nákazou je jak pro pacienta, tak pro personál ve zdravotnictví jedním z nejdůležitějších faktorů jejich každodenního života.

Každý nástroj, který se používá v ústní dutině pacienta a dostává se do styku se slinami, krví nebo sekrety, je nutno považovat za mikrobiologicky kontaminovaný a je proto nutno jej ihned po použití znovu uvést do hygienicky naprosto bezvadného stavu.

Při volbě dezinfekčního postupu hraje snášenlivost materiálu a funkční nasazení nástroje (chirurgie nebo prevence) rozhodující úlohu. Na rozdíl od rotujících nástrojů pro chirurgii není nutno diamantové brusné nástroje nebo frézky pro preventivní zákroky dodatečně sterilizovat.

Vysoce alkalický dezinfekční prostředek na bázi alkoholu - Korsolex® Bohrerbad - vykazuje široké spektrum účinnosti a výborně se hodí pro čištění a dezinfekci ocelových a diamantových vrtáků, výstružníků, ručních nástrojů na ošetření kořene, frézek a dalších nástrojů z oceli.

Kromě použití ve stomatologii je určen i na nástroje používané při pedikúře (kleštičky, nůžky, vrtáčky, řezáčky, diamantové brousky).

* široké spektrum účinnosti (včetně HBV/HIV/TBC)
* příjemná vůně
* vhodný také pro ultrazvukovou dezinfekční lázeň
* roztok připraven k okamžitému použití
* doba působení 5 minut
* velice dobrá materiálová snášenlivost
* po dezinfekci se nástroje již neoplachují

Složení
100 g roztoku obsahuje:
účinné látky: 12,0 g 1-propanol; 6,0 g 2-propanol; 1,25 g hydroxid draselný
pomocné látky: rozpouštědla, tenzidy, inhibitory koroze

Mikrobiologická účinnost
Baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV)
AB1-TMV
Vysvětlivky:
Spektrum účinnosti ABCTMV: u každého přípravku je uvedeno nejširší zjištěné spektrum dezinfekční účinnosti testované podle standardních ČSN EN. Rozsah účinnosti je dán použitou koncentrací a dobou působení přípravku.
A :

* baktericidní podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, ev. Escherichia coli.)
* fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans)

B1 :

* virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN14476 (Vacciniavirus, BVDV)

- : přípravek je neúčinný pro:

* sporicidní podle ČSN EN 14347

T :

* tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae)

M :

* mykobaktericidní ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium)

V :

* fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger)


Oblasti použití
Pro dezinfekci s čisticím efektem v případě:

* rotujících nástrojů, fréz, ocelových a diamantových vrtáků
* nástrojů pro ošetření kořenových kanálků
* pracovních stojanů (mosazné, poniklované)

Návod k použití a dávkování

Dezinfekce ponořením
Nástroje ihned po ošetření pacienta ponořit do dezinfekčního roztoku. Nepřidávat žádný další čistící prostředek. Je nutné, aby nástroje byly v dezinfekčním roztoku zcela ponořeny. Minimální doba působení dezinfekčního prostředku začíná po vložení posledního nástroje. Tato doba by neměla být překračována, neboť jinak nelze vyloučit poškození nástrojů.

Silné znečištění je nutno následně odstranit kartáčem a poté nástroje znovu vložit do čistého dezinfekčního roztoku. Po dezinfekci se nástroje již neoplachují vodou, neboť by došlo k odstranění antikorozní ochrany, kterou přípravek Korsolex® Bohrerbad obsahuje. Sušení nástrojů by mělo probíhat na papírovém ručníku.

Korsolex® Bohrerbad vykazuje dobrou materiálovou snášenlivost v případě pevných a rotujících nástrojů z tvrdého kovu, oceli a diamantu.

Ultrazvuková lázeň
Korsolex® Bohrerbad lze používat ve všech ultrazvukových lázních z ušlechtilé oceli i ve frezátoru. Doba působení ultrazvuku, kterou uvádí výrobce, nesmí být překročena. Pro dokonalou dezinfekci je nutno dodržet dobu působení.

Doba účinnosti
Korsolex® Bohrerbad může být používán nejdéle po dobu 5 dní. Při silnějším znečištění bílkovinami nebo krví by však měl být roztok vyměňován každý den.

Kompatibilita
Korsolex® Bohrerbad vykazuje dobrou materiálovou snášenlivost v případě pevných a rotujících nástrojů z tvrdého kovu, oceli a diamantu.

Dezinfekční lázeň Korsolex® Bohrerbad není vhodná pro dezinfekci nástrojů z hliníku a materiálů, které nejsou odolné vůči alkoholu a louhům, ani pro keramická brusná tělesa (uvolňování lepidla). V takových případech lze alternativně použít dezinfekčního prostředku na nástroje Korsolex® med AF nebo Korsolex® plus (3% - 15 minut, 2% - 30 minut, 1% - 60 minut).
mikroorganizmus hotový roztok doba použití
5 min
bakterie a plísně, vč. Mycobacterium terrae koncentrát
Virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV) koncentrát
Chemické, fyzikální a toxikologické údaje
vzhled bezbarvý, čirý
vůně alkoholová
pH-hodnota (20ºC) cca 13 - 14
hustota cca 0,99 g/cm3
Klasifikace
Označení CE podle Zákona o zdravotnických prostředcích.
Balení
973082 kanystr 2 l 4 ks
973089 kanystr 5 l 1 ks

Bezpečnostní list (277 KB *.pdf )