RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Kosolex med AF

Dezinfekční přípravek na nástroje bez obsahu aldehydů se silným čistícím účinkem, ekonomickým použitím koncentrací a velmi příjemnou vůní pro termostabilní i termosenzitivní nástroje.

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
láhev  2 l 4 1 148,25 Kč 1 389,38 Kč
 
kanystr  5 l 1 2 677,63 Kč 3 239,93 Kč
 

Výrobce: HARTMANN - RICO a.s.

sazba DPH: 21%


Korsolex® med AF
Dezinfekční přípravek na nástroje bez obsahu aldehydů se silným čistícím účinkem, ekonomickým použitím koncentrací a velmi příjemnou vůní pro termostabilní i termosenzitivní nástroje.
Korsolex med AF
Vlastnosti přípravku
Korsolex® med AF je vhodný k dezinfekci termolabilních i termostabilních nástrojů a rigidních endoskopů. Dezinfekční přípravky na nástroje na bázi aminů jsou charakterizovány vynikajícími čistícími účinky, vysokou kapacitou pro bílkovinné zatížení a příjemnou vůní. Korsolex® med AF je kompatibilní s mnoha druhy materiálů jako nerezová ocel, sklo, keramika, hliník, ebonit a tvrdé plasty.

Korsolex® med AF není vhodný pro nástroje vyrobené ze silikonu a latexu, pro fibroskopy, sondy, tonometry, měď nebo mosaz.

* silně účinný při rozpouštění nečistot
* neobsahuje aldehydy, kvartérní amoniové sloučeniny, fenoly a chlóry
* příjemná vůně
* vhodný pro dezinfekci a čištění v ultrazvukových myčkách

Složení
100 g roztoku obsahuje:
účinné látky: N-dodecylpropane-1,3-diamine 15,6 g; n-(3-aminopropyl)-n-dodecylpropane-1,3-diamine 5,1 g;
pomocné látky: povrchově aktivní látky, rozpouštědla, inhibitory koroze, pěnové regulátory, regulátory hodnoty pH, barviva, vonné přísady.

Mikrobiologická účinnost
Baktericidní (vč. MRSA), fungicidní na kvasinky, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, HCV, HIV).
AB1-TMV
Vysvětlivky:
Spektrum účinnosti ABCTMV: u každého přípravku je uvedeno nejširší zjištěné spektrum dezinfekční účinnosti testované podle standardních ČSN EN. Rozsah účinnosti je dán použitou koncentrací a dobou působení přípravku.
A :

* baktericidní podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, ev. Escherichia coli.)
* fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans)

B1 :

* virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle ČSN EN14476 (Vacciniavirus, BVDV)

- : přípravek je neúčinný pro:

* sporicidní podle ČSN EN 14347

T :

* tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae)

M :

* mykobaktericidní ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium)

V :

* fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (Candida albicans, Aspergillus niger)


Oblasti použití
Pro čištění a dezinfekci nástrojů a zařízení

* na operačních sálech
* v lékařských ordinacích
* na odděleních
* v diagnostice
* v laboratořích a krevních bankách
* v ambulantních zdravotnických zařízeních

Návod k použití a dávkování

Dezinfekce ponořením
Korsolex® med AF je dodáván jako koncentrát.
Všechny nástroje musí být rozebrány na jednotlivé části a úplně smočeny roztokem Korsolex® med AF. Na nástroji nesmí být žádné bubliny ani jiná nepřístupná místa, kam se roztok nedostane.

Ultrazvuková lázeň
Korsolex® med AF může být používán ve všech ultrazvukových lázních vyrobených z nerezové oceli. Je důležité zajistit, aby doba dezinfekce v ultrazvukové lázni nepřekročila čas doporučený výrobcem nástroje (obvykle 5 minut) a roztok by neměl být zahříván. Rovněž je nutné dodržet dobu působení dezinfekčního přípravku.

Oplachovací fáze
Po dezinfekci musí následovat důkladný oplach. Praxe prokázala čas 10 minut jako nejoptimálnější dobu pro opláchnutí. K ochraně materiálů použitých pro nástroje vysoké kvality se doporučuje sterilní, dokonale demineralizovaná voda.

Doba účinnosti
Korsolex® med AF má vynikající čistící schopnosti. Proto není nutné přidávat žádné dodatečné detergenty. V případě nízkého až vysokého bílkovinného zatížení může být roztok používán 5 dní. To platí i pro roztoky používané v ultrazvukových lázních.

Kompatibilita
Korsolex® med AF není kompatibilní s přípravky obsahujícími aldehydy stejně tak jako s detergenty jako je Bodedex® forte.
Mikroorganizmus doba působení / koncentrace
5 min 15 min 30 min 1 h
Baktericidní/fungicidní na kvasinky1)
– špinavé podmínky 0,5% 0,25% 0,25% 0,25%
Tuberkulocidní1)
– špinavé podmínky 5,0% 1,5% 0,5% 0,25%
Mykobactericidní1)
– špinavé podmínky 5,0% 1,5% 0,5% 0,25%
Virucidní na obalené viry (vč. HBV, HIV, HCV) 1,5% 1,0% 0,75%
1) Podle nových standardních metod
Roztok vždy připravujte ve studené vodě (max. pokojová teplota).
Chemické, fyzikální a toxikologické údaje
vzhled modrý, čirý
vůně příjemná
hustota (20ºC) 0,99 g/cm3
pH - hodnota koncentrátu cca 10
pH - hodnota 1% roztoku cca 9
Klasifikace
Označení CE podle Zákona o zdravotnických prostředcích.
Balení
975493 kanystr 2 l 4 ks
975498 kanystr 5 l 1 ks
 

Bezpečnostní list (305 KB *.pdf )