RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Chloramix D

CHLORAMIX D Vysoce účinný granulovaný dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru * Zvláště účinný dezinfekční prostředek díky vysokému obsahu volného chloru (55%). * Granulovaná forma usnadňuje manipulaci a dávkování, nepráší. * Široké sp

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
dóza  2 kg 270,38 Kč 327,16 Kč
 

Výrobce: BOCHEMIE a.s.

sazba DPH: 21%


CHLORAMIX D

Vysoce účinný granulovaný dezinfekční přípravek na bázi aktivního chlóru

* Zvláště účinný dezinfekční prostředek díky vysokému obsahu volného chloru (55%).
* Granulovaná forma usnadňuje manipulaci a dávkování, nepráší.
* Široké spektrum dezinfekční účinnosti.
* Určen k dezinfekci veškerých omyvatelných ploch a povrchů, které jsou odolné vůči působení chlóru.
* Pro svůj rychlý a spolehlivý účinek je vhodný k použítí v provozech vyžadujících vysokou dezinfekční čistotu, včetně likvidace následků živelných pohrom, epidemií a k ohniskové dezinfekci.
* Dlouhodobá skladovatelnost - 5-ti letá doba expirace

Aktivní látky:

1-mononatrium-3,5-dichloro-s-triazin 2,4,6-trion

obsah aktivního chlóru 55%
Spektrum účinnosti:

baktericidní (vč. MRSA, TBC a mykobakterií), virucidní, fungicidní

 

Uživatelské koncentrace
 

Koncentrace
 

Dávkovaní na 1l roztoku
 

expozice

Dezinfekce povrchů ve zdravotnických zařízeních a v komunální hygieně
 

0,3%

0,5%
 

3 g

5 g
 

30 min

15 min

Dezinfekce v prostředí s vysokou biologickou zátěží, likvidace následků živelných katastrof, …
 

1 – 1,5%
 

10 – 15 g
 

30 min

Dekontaminace ploch potřísněným biologickým materiálem (krev, spůtum, urea,…)
 

Souvisle zasypat, exponovat, setřít jednorázovou utěrkou, omýt vodou
 

2 min

Bakterie

 

MRSA
 

0,3%

0,5%

0,5%
 

3g

5g

3g
 

30 min

15 min

15 min

C.albicans, A.niger
 

0,3%

0,5%
 

3g

5g
 

30 min

15 min

Polio virus, Adeno virus, Bakteriofág E.coli
 

0,3%

0,5%
 

3g

5g
 

30 min

15 min

M.terrae, M.tuberculosis, M.avium
 

0,3%

0,5%
 

3g

5g
 

30 min

15 min

0,3% pracovní roztok Chloramixu D obsahuje 1680 ppm jednotek aktivního chlóru
Mikrobiologická aktivita:

Bakterie (St.aureus, E.coli, Ps.aeruginosa, Pr.vulgaris, S.marcescens, E. hirae) - EN 1040, EN 1276, EN 13727, EN 13697
Fungi ( Candida albicans, Aspergillus niger - EN 13624, EN 13697, EN 1650, EN 1275
Viry (Adeno virus, Polio virus) - EN 14476

(Bakteriofág E.coli) EN 13610

M.terrae, M.avium - EN 14348

MRSA - SZÚ Praha
Odborné posudky a expertizy:

Akreditované laboratoře Chemila, s.r.o., Hodonín a SZU Praha – mikrobiologická účinnost
Doba použitelnosti:

5 let
Balení:

2 kg vědro

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Bezpečnostní list (248 KB *.pdf )