RYCHLE • LEVNĚ • BEZ PROBLÉMU

Dodávky dezinfekčních a čistících prostředů vlastní dopravou na Moravě

Chloramin TS

Práškový dezinfekční přípravek s odmašťovacími účinky Chloramin TS je určený pro jednorázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a předmětů v potravinářství, zemědělství, veterinární praxi a v oblasti komunální hygieny. Zejména vhodný na

Balení množství kusů
v kartonu
Cena
bez DPH
Cena
s DPH21%"
Objednávka
sáček  1 kg 14  *) 98,75 Kč 119,49 Kč
 
*) - objednávat lze množství pouze v celých kartonech !!!

Výrobce: BOCHEMIE a.s.

sazba DPH: 21%


Chloramin TS

Práškový dezinfekční přípravek s odmašťovacími účinky

 

Chloramin TS je určený pro jednorázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a předmětů v potravinářství, zemědělství, veterinární praxi a v oblasti komunální hygieny. Zejména vhodný na povrchy mastné a znečištěné biologickým materiálem. Chloramin TS působí proti bakteriím a virům. Při používání přípravku nedochází ke vzniku rezistentních kmenů mikroorganizmů.
Účinná látka:

p-toluensulfochloramid ve formě sodné soli (EINECS 204-854-7)

Obsah aktivního chloru: min. 12 % (120 g/kg)

Dále obsahuje: uhličitan sodný (EINECS 207-838-8)
Spektrum účinnosti:

baktericidní, virucidní
Návod na použití:

Pro běžnou dezinfekci se ředí vodou o teplotě 30 - 40 °C na příslušnou koncentraci roztoku. 3 % roztok se připraví rozpuštěním 300 g Chloraminu TS v 10 l vody. Silně znečištěné předměty a plochy je nutno nejprve mechanicky očistit a potom provést důkladné odmaštění spojené s dezinfekcí za použití přípravku Chloramin TS.Použití

Koncentrace roztoku

Doba působení
Běžná dezinfekce

3 - 5 %
(30 - 50 g přípravku/ 1 l vody)

30 min.

Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, nutno po dezinfekci opláchnout pitnou vodou.
Upozornění:

Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Není určeno pro volný prodej.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Skladování:

Skladovat v suchých prostorách v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla. Skladovací teplota od –20 do +30 °C. Nevystavovat dlouhodobě přímému slunečnímu záření.
Hmotnost při plnění:

1000 g sáček
Schváleno MZ ČR:

REG - 7358/2008-SOZ-33.7.1.-25.2.08

Bezpečnostní list (485 KB *.pdf )